ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.05 KB 288
เกียรติบัตรครู JPEG Image ขนาดไฟล์ 124.26 KB 200
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ภาคผนวก SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 64
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาเรื่อง ครอบครัว ตัวเรา และเพื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย น.ส.ชุติกาญจน์ พัฒนะปราชญ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 103
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สาวน้อยนักกายกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.15 KB 747
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สนุกกับรถแรงดัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.22 KB 187
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 จักจั่นของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.58 KB 2648
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 เครื่องร่อนของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.49 KB 496
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 คอปเตอร์ไม้ไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.54 KB 263
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 กล้องสลับลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.53 KB 265
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 หนูวิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.67 KB 159
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 บัวลอยหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.27 KB 239
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 รถพลังงานลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.63 KB 199
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 ขวดหนังสติ๊ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 172
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 แก้วไก่กาต๊าก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.37 KB 661
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 กำหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 209
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 โยนไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.69 KB 160
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 เครื่องกรองน้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.42 KB 182
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 ว่าวหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.54 KB 167
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 รถพลังยาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 503
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 จรวดหลอดดูด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 155
การพิมพ์ซิลค์สกรีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 324