ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประเมิน MOU ของนักเรียน
วบรรยากาศการประเมิน MOU ของนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันจันทร์  ที่  26  กุมภาพันธ์  2561 ที่ผ่านมา  ขอขอบคุณ...คุณครูระดับมัธยมศึกษาที่ไปช่วยเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้ ทั้งหมดเพื่อประเมินผล ผลการจัดการเรียนรู้&พัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2561,15:00   อ่าน 210 ครั้ง