ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิตน้อยปี 61
ทางโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย  ซึ่งเป็นกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2, ประถมศึกษาปีที่ 6  และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นในวันศุกร์  ที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา  อีกทั้งในการนี้  ยังมีกิจกรรม Hero Day  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเหล่าตัวแทนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ได้แก่  กิจกรรมขับขานประสานเสียง (รางวัลเหรียญทองอันดับ 1), กิจกรรมเครื่องดนตรีออมซอม (รางวัลเหรียญทองอันดับ 3)  และกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม (รางวัลเหรียญทองอันดับ 4) และกิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของนักเรียนอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ที่เด่นและประสบความสำเร็จ...ยังผลให้นักเรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในประจำวันของตนเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2561,17:24   อ่าน 286 ครั้ง