ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กองทัพไทยบรรยายพิเศษ
               วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน  2561  กองบัญชาการกองทัพไทย  โดย  กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย - มาเลเซีย กรมแผนที่ทหาร บรรยายพิเศษ เรื่อง  แนวเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ขั้นตอนการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย - มาเลเซีย ให้กับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม...
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,21:42   อ่าน 173 ครั้ง