ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ช.3
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ทางไทโฮมสเตย์ บางกล่ำ สงขลา มุ่งส่งเสริมให้ นร.ซึมซับ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่อิงธรรมชาติ รู้รักษ์ธรรมชาติของลุ่มน้ำบางกล่ำ บางเหรียง และการนำความรู้สึกผ่านภาพวาดที่แสดงออกถึงการร่วมกัน "รักษ์" ธรรมชาติให้คงอยู่ไปตราบนานเท่านาน...การนี้ ขอขอบคุณทีมงานทางไททุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้าน...ลุงตู่...ป้าจอย... เรียนวาดภาพ กับ ศิลปินดีเด่นของจังหวัดสงขลา สาขาทัศนศิลป์ ปี 2561 อาจารย์นิวร ชัยสวัสดิ์ และลุงบัง ร่วมด้วยช่วยกันเติมเต็มความรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้กับ นร. ขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู จนท.ฝ่ายการเงินและครูผู้ควบคุม และ ผปค.ทุกๆ ท่านมากๆค่ะที่มีส่วนช่วยผลักดันให้กิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี...#ศรีวิเทศทีม
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2561,08:25   อ่าน 126 ครั้ง