ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ 1 ใน 5 โรงเรียนสุดท้าย ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่... ขอขอบคุณท่านนายกเกชา เบญจคาร นายก ทต.สำนักขาม นายสมไทย หมั่นเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณพิภพ ประดิษฐ์ ประธานชมรมศิษเก่ารร.ฯ เครือข่าย ตำรวจ ทหาร รพ.สต.ศรีประชาเขต อสม.คณะผปค.นร. พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา. คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจาก สพฐ. ประกอบด้วย นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์, นายสุรัตน์ สรวงสิงห์, นางศิริรัตน์ บุญตานนท์ และนางสาวสุนิศา สุขผลิน มาประเมินผลงานสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ณ รร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม อ.สะเดา จ.สงขลา คณะกรรมการได้ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ในองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน

 


โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2561,17:31   อ่าน 237 ครั้ง