ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC “โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC”
25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลพะตง อำเภอหาดใหญ่  ให้เกียรติ เชิญ ผอ.กอบขวัญ  แดงบำรุง รอง ผอ. ดุษณีย์ วณิชชานนท์  ครูสามารถ  บุบผะโก และ ครูนิธินันท์ สุธีรศักดิ์ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC
“โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC” ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลพะตง โดยมีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมจำนวน 37 คน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,19:16   อ่าน 21 ครั้ง