ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเนื่องในโอกาสการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา รอง ผวจ.สงขลา นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ. สพป. สข3 นายนิพนธ์ พรหมเมศร์ ผอ.กลุ่มนิเทศ  สนง.ศธจ.สงขลา ได้ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเนื่องในโอกาสการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2563 ใน​สถาน​การ​ณ์ที่มีการ​แพร่ระบาด​ของโรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา​ 2019​ เปิดเรียนวันแรก  1 กรกฎาคม 2563

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563,19:21   อ่าน 122 ครั้ง