ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์
เผยแพร่งานวิจัย ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการของนางพิทยา  อนันต์  เรื่องรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืช โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 273 ครั้ง