ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ภาคผนวก SAR61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 29517
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาเรื่อง ครอบครัว ตัวเรา และเพื่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย น.ส.ชุติกาญจน์ พัฒนะปราชญ์ Word Document ขนาดไฟล์ 26.5 KB 29555
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สาวน้อยนักกายกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.15 KB 30444
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 สนุกกับรถแรงดัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.22 KB 29643
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 จักจั่นของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.58 KB 33212
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 เครื่องร่อนของเล่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.49 KB 30019
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 คอปเตอร์ไม้ไผ่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.54 KB 29718
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.3 กล้องสลับลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.53 KB 29783
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 หนูวิ่ง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.67 KB 29613
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 บัวลอยหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 216.27 KB 29710
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 รถพลังงานลม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 113.63 KB 29741
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 ขวดหนังสติ๊ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 29627
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 แก้วไก่กาต๊าก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.37 KB 30436
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.2 กำหมุน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.73 KB 29669
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 โยนไข่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.69 KB 29616
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 เครื่องกรองน้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.42 KB 29644
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 ว่าวหรรษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.54 KB 29616
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 รถพลังยาง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.21 KB 31216
แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มช.1 จรวดหลอดดูด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 29619
การพิมพ์ซิลค์สกรีน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.53 MB 29857
อื่นๆ
เกียรติบัตรนักเรียน JPEG Image ขนาดไฟล์ 116.05 KB 29738
เกียรติบัตรครู JPEG Image ขนาดไฟล์ 124.26 KB 29651