ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกชกร พลันสังเกตุ
ครู คศ.2

นางสาวอัมพร แก้วบุปผา
ครู คศ.1

นายอับเดลซาโกร ลือแบลูวง
ครู คศ.1

นางฟิรดาวส์ มะสามาน
ครู คศ.1