ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูผู้สอนภาษามลายู) (อ่าน 203) 30 ก.ค. 63
ร่วมแสดงความยินดี (อ่าน 38) 30 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูผู้สอนมลายู (อ่าน 103) 29 ก.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษามลายู 22-24 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 106) 22 ก.ค. 63
ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆารามเนื่องในโอกาสการเปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 65) 01 ก.ค. 63
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ PLC “โครงการพัฒนาคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC” (อ่าน 79) 01 ก.ค. 63
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์ (อ่าน 357) 16 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัย คศ.3 นางกนกกาญจน์ ทัยศรี (อ่าน 304) 14 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัยคศ.3 น.ส.นิษณา สงกา (อ่าน 359) 12 มิ.ย. 61
เผยแพร่งานวิจัยคศ.3 ของนางสาววิภาดา สังข์แก้ว (อ่าน 280) 04 มิ.ย. 61
รับสมาชิกเว็บบอร์ด (อ่าน 965) 12 พ.ย. 59