ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัย คศ.3 นางพิทยา อนันต์
ชื่ออาจารย์ : นางพิทยา อนันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2561,09:11  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยคศ.3 น.ส.นิษณา สงกา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิษณา สงกา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,21:26  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย คศ.3 นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ชื่ออาจารย์ : นางกนกกาญจน์ ทัยศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,21:21  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร ลักษณาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2559,11:31  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทิรเทศ พรมสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:14  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายทิรเทศ พรมสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:13  อ่าน 690 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ซิลค์สกรีน
ชื่ออาจารย์ : นายทิรเทศ พรมสะอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:13  อ่าน 734 ครั้ง
รายละเอียด..